Begär Offert

Fyll i formuläret så hör vi av oss, eller ring oss på 08-752 01 33

Namn
Företag Telefon

Håll dig uppdaterad hos itri

Fyll i formuläret för att prenumerera på vårt nyhetsbrev och bli uppdaterad om våra kampanjer och annat.

Hälsopolicy

Vi ser det som en självklarhet att en satsning på individens hälsa och välbefinnande gynnar alla parter.


Att ha en frisk och motiverad personal i en sund arbetsmiljö är en av förutsättningarna för ett framgångsrikt företag. I vårt företag satsar vi därför på ett hälsofrämjande arbete, där vi kontinuerligt utvecklar ledningen för att nå uppställda mål.

Vi ser det som en självklarhet att en satsning på individens hälsa och välbefinnande gynnar alla parter.


lopning

Vi erbjuder samtlig personalen tillgång till

  • Hälsorådgivning
  • Stöd till tobaksavvänjning
  • Tillgång till gym
  • Tillgång till massagestol
  • Medicinsk massage vid behov
  • Årliga hälsoenkäter för att kartlägga förbättringsåtgärder


Med detta skapar vi engagerade och friska medarbetare och genom vår Hälsoplan som uppdateras var tredje månad tillsammans med ML-Hälsa håller vi processen levande!


ML

Marie Märestad
Tel: (+46) 72 713 92 13

Mail: marie.marestad@ml-halsa.se
Webb: www.ml-halsa.se


Begär Offert

Fyll i formuläret så hör vi av oss, eller ring oss på 08-752 01 33

Namn
Företag Telefon