Begär Offert

Fyll i formuläret så hör vi av oss, eller ring oss på 08-752 01 33

Namn
Företag Telefon

Håll dig uppdaterad hos itri

Fyll i formuläret för att prenumerera på vårt nyhetsbrev och bli uppdaterad om våra kampanjer och annat.

Kvalitetsuppföljning

Det huvudsakliga syftet med vår kvalitetsuppföljning är att kunna säkerhetsställa att vi tillgodoser kundens behov och att våra insatser är av god kvalitet. Genom kontinuerlig uppföljning kan vi säkra samt utveckla vår kvalitet systematiskt.


Kontinuerlig uppföljning 

  • Kvalitetsmål och miljömål
  • Dagbok
  • Driftmöte
  • MyScore kvalitetsuppföljning

Kvalitetsuppföljning

  • Kundnöjdhet
  • Ständiga förbättringar
  • Intern revision
  • Ledningens genomgång


SAMARBETE MED VÅRA KUNDER

Kvalitetskontroll utförs dels av oss själva men också tillsammans med kunden. Resultatet från denna behandlas på vårt driftmöte varvid beslut fattas om korrigerande och förebyggande åtgärder.