Begär Offert

Fyll i formuläret så hör vi av oss, eller ring oss på 08-752 01 33

Namn
Företag Telefon

Håll dig uppdaterad hos itri

Fyll i formuläret för att prenumerera på vårt nyhetsbrev och bli uppdaterad om våra kampanjer och annat.

Arbetsmiljöpolicy

Ett av våra mål är att vara en attraktiv arbetsgivare som tar ett stort ansvar för våra anställda, både för att de skall trivas men även för att stödja och motivera i det dagliga arbetet.

Vi arbetare aktivt för att stimulera en hälsosam livsstil och det är vår arbetsmiljöledning som är det redskap vi använder för att styra arbetet mot våra uppställda mål.

Utdrag från vår Arbetsmiljöpolicy:

Itri Service skall vara en attraktiv arbetsgivare med god och certifierad arbetsmiljö som stimulerar en hälsosam livsstil.

Vår arbetsmiljöledning är det redskap som finns för att styra arbetet mot uppställda mål.  

Det kännetecknas av att vi:

  • arbetar för hälsa och arbetsglädje genom att engagera medarbetare
  • riskbedömer arbetsmiljön och vidtar förebyggande åtgärder
  • följer upp och utvärderar arbetsmiljöåtgärder för ständiga förbättringar
  • introducerar nya medarbetare i verksamheten inklusive i skyddsrutiner och i hälsoprogram

Ledning och medarbetare åtar sig att verka för sunda arbetsvillkor och för att följa gällande arbetsmiljölagstiftning och andra krav. 


Arbetsmiljöpolicyn är tillgänglig för intressenter på begäran.