Begär Offert

Fyll i formuläret så hör vi av oss, eller ring oss på 08-752 01 33

Namn
Företag Telefon

Håll dig uppdaterad hos itri

Fyll i formuläret för att prenumerera på vårt nyhetsbrev och bli uppdaterad om våra kampanjer och annat.

Städmetoder & Kompetens

Städmetoder & Kompetens

Vårt sätt att utföra vårt städarbete innehåller flera viktiga moment och metoder


1. Redskap och utrustning

Vi använder moderna och ergonomiskt riktigt utformade städredskap och utrustning och våra leverantörer förser oss kontinuerligt med det senaste som marknaden kan erbjuda.

Vi är noga med att alltid använda ren och hel utrustning då det har stor påverkan på arbetet samt det slutgiltiga resultatet.


2. Kemiska medel

Vi begränsar användandet av kemiska medel i den dagliga städningen till ett minimum och de vi använder i den dagliga städningen är miljömärkta. Vi har ett begränsat sortiment av noga utvalda kemiska medel som vi använder vid behov och många utav dessa har ringa miljöpåverkan.

Vi använder oss av torra metoder med Micro fiberdukar och moppar (t.ex. ACT) som i sin tur minskar förbrukningen av kemikalier avsevärt. I kombination till detta använder vi fuktmoppning - vilket är endast vatten, så att vi även kan få bort fläckar.


3. Arbetsmetoder

På vardera av våra objekt finns en arbetsinstruktion samt ev. ritningar över systematisk veckostädning uppsatt i städförrådet. Där beskrivs när, hur ofta och vad som skall göras.

Vi anpassar alltid dessa arbetsinstruktioner till varje enskilt objekt genom att bland annat se över smutsighetsgrad, verksamhetens miljöarbete, antal anställda, användning av utrymmen samt även golvmaterial.


4. Arbetsteknik

Vi är mycket måna om våra anställda och att de kan utföra ett säkert och bra arbete utan att belasta och skada sig själva. Vi lär ut ergonomisk och personanpassad arbetsteknik för alla olika städmoment, vilket ger våra lokalvårdare större chans att klara av arbetet. Våra anställda får kontinuerligt ny och modern utbildning för att förbättra sitt arbetssätt och arbetsklimat.