Begär Offert

Fyll i formuläret så hör vi av oss, eller ring oss på 08-752 01 33

Namn
Företag Telefon

Håll dig uppdaterad hos itri

Fyll i formuläret för att prenumerera på vårt nyhetsbrev och bli uppdaterad om våra kampanjer och annat.

Miljöarbete

Hur arbetar Itri med miljöfrågor?

Vi arbetar systematiskt med miljöledning och följer kraven enligt ISO 14001 (Klicka här om du vill veta mer om ISO 14001). Detta innebär att vi kontinuerligt bedömer (miljöaspekter), mäter och följer upp vår miljöpåverkan samt att vi följer en handlingsplan för att minska negativa miljöeffekter. 


Våra kunder kan förvänta sig tjänster med:

  •  Miljömärkta kemikalier eller som deklarerats ha ringa miljöpåverkan
  •  Utbildad personal i kemikaliers användning samt miljöfrågor
  •  Planerade transporter i miljöklassade bilar för att förebygga föroreningar
  • Välinformerad personal som följer tillämplig miljölagstiftning och arbetar förebyggande med föroreningar
  • Uppdaterad och utvecklad utbildning inom miljö och i CSR-frågorna.

Ni hittar säkerhetsdatabladen till våra produkter här :https://www.dropbox.com/sh/3fuuwqn5k26jocp/AACeSO0Ydnq1GeD266y0YcAka?dl=0