Begär Offert

Fyll i formuläret så hör vi av oss, eller ring oss på 08-752 01 33

Namn
Företag Telefon

Håll dig uppdaterad hos itri

Fyll i formuläret för att prenumerera på vårt nyhetsbrev och bli uppdaterad om våra kampanjer och annat.

Vd:n vid pennan


2017-05-18_1414


Fullt fokus på service för kunden

Grunden till ITRI Service lades av mina föräldrar för drygt trettio    år sedan. Deras strävan efter hög kvalitet, i kombination med en     stark en passion för bra service, gjorde att vi tidigt fick städuppdrag från stora multinationella företag som Microsoft och Texas Instruments och organisationer som Kungliga Vetenskapsakademien. Under de senaste sju åren har jag tillsammans med mitt team förflyttat ITRI:s position på marknaden. Idag är vi ett modernt fullserviceföretag inom Facility Management där vi erbjuder en bred palett av tjänster i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Min bakgrund

I ett familjeföretag är det självklart att alla hjälper till. Min uppväxt var inget undantag, sommarjobbet blev naturligtvis lokalvård med mamma och pappa som chefer. Där lärde jag mig vikten av att slutföra det jag påbörjat och att bra service är att alltid göra lite mer än det förväntade. Efter skolan här i Sverige sökte jag mig vidare till School of Hotel and Design Management i Schweiz, en av världens ledande hotellutbildningar. Där fick jag viktiga teoretiska- och praktiska kunskaper som var värdefulla när jag tog över som vd år 2010.

Våra mål

År 2016 satte vi upp ett viktigt mål: ITRI skulle bli Sveriges bästa Facility Management-företag. Stort serviceutbud, hög kvalitet, rätt pris, samt alla tjänster samlade under ett tak blev våra ledord. Vi strävar efter att göra våra kunders vardag enklare så att de kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Vårt erbjudande är därmed så mycket mer än bara lokalvård idag.

Vår personal

Hos oss står medarbetaren i fokus och är vår viktigaste kugge. ITRI har alltid haft en för branschen mycket låg personalomsättning. För att säkra detta har personalvård och sunda arbetsvillkor allt funnits med som en viktig del i vår verksamhet. Som kund kommer det naturligtvis dig till godo. Rutiner, beprövad teknik och en ”det här kan vi lösa”-mentalitet finns förankrad i organisationens DNA. För att veta att vi når uppställda mål använder vi ett “my score-system”, vilket kvalitetssäkrar våra tjänster. Ett stöd för vår personal i deras ständigt pågående arbete att bli ännu lite bättre.

Framtiden

ITRI har från starten växt organiskt och expanderat genom att nöjda kunder stannat kvar samtidigt som nya tillkommit. Det kanske tar lite längre tid att växa så jämfört med att förvärva andra företag, men som serviceföretag prioriterar vi hellre kundnöjdhet framför kvantitet. Anlitar du oss kan jag därför lova dig att du alltid kommer att känna att vi är engagerade och lyhörda för dina önskemål oavsett storleken på vårt åtagande. Vi växer med nöjda kunder. 


Stockholm i maj 2017 / Chrisstie Nikolaidou

Begär Offert

Fyll i formuläret så hör vi av oss, eller ring oss på 08-752 01 33

Namn
Företag Telefon